Ви тут

Контент

Умови публікації статей в збірнику

1. Стаття має бути оформлена згідно з «Вимогами до статей, які подаються до збірнику наукових праць «Економіка транспортного комплексу».

2. Стаття надсилається до редакції електронною поштою за адресою: mgt@remove-this.khadi.kharkov.ua.

3. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

4. Публікація статей здійснюється на платній основі відповідно до «Договору публікації». Згідно до наказу ХНАДУ № 54 від 16 квітня 2009 р. збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» є некомерційним науковим виданням призначеним для вільного доступу. Автори лише компенсують витрати на публікацію статті.

5. Одноосібні статті авторів, які не мають наукового ступеня, розглядаються тільки за наявності рецензії (рекомендації, направлення, відгуку) наукового керівника. Відомості про наукового керівника (рецензента) публікуються в журналі після тексту статті (П.І.Б., науковий ступінь, місце роботи, посада).

6. Журнал із надрукованою статтею надсилається авторам поштою (тільки тим, хто мешкає за межами Харкова) або видається в редакції (для мешканців Харкова).

Колонка Контенту