Ви тут

Випуск 28

07/06/17 13:53

ОСНОВИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Автор: КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук

УДК 658.3

C. 84-97.

Розглянуті теоретичні аспекти логістичного управління якістю як інтеграції логістичного менеджменту і базових положень управління якістю, що реалізовуються на основі концепції Total Quality Management. Логістичне управління якістю спрямоване на виробництво продукції (послуг) з урахуванням вимог споживачів і норм на основі підвищення ефективності використання наявних у розпорядженні матеріальних, фінансових, інформаційних і кадрових ресурсів.

Виділені основні ідеї логістичного підходу до управління якістю: 1) інтеграція логістики підприємства і управління якістю на основі методології загальної кібернетичної теорії систем; 2) процесний підхід до логістичного потоку і потоку формування якості; 3) принцип комплексності; 4) загальний акцент в організації матеріальних потоків і якості як потоку; 5) необхідність встановлення оптимального рівня обслуговування клієнтів (під клієнтом розуміється будь-який споживач товарів, робіт, послуг, пропонованих підприємством на ринку); 6) принцип взаємозв'язку і взаємовпливу процесів логістичного ланцюга; 7) необхідність створення і підтримки ділових, партнерських стосунків з іншими підприємствами.

Ключові слова: логістика, управління якістю, логістичне управління якістю, транспортна послуга, процеси, потік.

КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
07_28.pdf518 K
Випуск 28

Колонка Контенту