Ви тут

Випуск 28

07/07/17 09:25

АНАЛІЗ ЦІННОСТІ ПОСЛУГ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор: ЛЕГКИЙ С.А., канд. екон. наук

УДК 656.13.072.6

C. 97-107.

У даній статті обговорюється питання аналізу цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту. Метою статті є обґрунтування методики проведення аналізу цінності даних послуг. На основі аналізу існуючих методик проведення аналізу цінності товарів і послуг, розробленого методу визначення параметрів і величини цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту, з використанням методу системного аналізу, розроблена методика проведення аналізу цінності даних послуг. Запропонована методика дозволяє автотранспортним підприємствам виконувати аналіз параметрів цінності пропонованої послуги для оцінки загального рівня цінності послуги, розробки плану її формування й підвищення. Ми пропонуємо проводити аналіз цінності послуг на основі визначення коефіцієнтів задоволеності споживачів параметрами цінності послуги за результатами їхнього експертного опитування та анкетування. Розроблена методика проведення аналізу цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту може бути використана для аналізу цінності інших послуг з обліком їх особливостей.

Ключові слова: метод, аналіз, послуга, цінність, пасажир.

ЛЕГКИЙ С.А., канд. екон. наук,

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ»

Файли:
08_28.pdf170 K
Випуск 28

Колонка Контенту