Ви тут

Випуск 23

05/26/17 10:59

БЮДЖЕТНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор: Догадайло Я. В., канд. екон. наук

УДК 625.76:658.15

С. 156-168.

У цій статті здійснено аналіз підходів щодо формування бюджетної моделі підприємства та наведено основні результати, одержані автором шляхом досягнення визначеної мети дослідження. Основна мета полягала в обґрунтуванні бюджетної моделі підприємств дорожнього господарства, що відповідає специфіці дорожньої галузі та вимогам до бюджетування як управлінської технології підприємства. Вимоги передбачають: наявність взаємопов’язаних бюджетів, що дозволяють здійснювати планування, аналіз фактичного стану та збір даних з аналізу ефективності роботи підприємства в одному розрізі, гнучкість та відповідність вимогам керівництва. У роботі одержала подальший розвиток бюджетна модель підприємств дорожнього господарства шляхом додавання до неї трьох бюджетів: додаткових витрат, коштів на покриття ризику та матриці Моблі. Для обґрунтування моделі було використано такі методи дослідження, як логіко-теоретичне узагальнення, порівняльний аналіз, моделювання, формалізація та ін­дукція. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані керівниками підприємств дорожнього господарства або їх заступниками з економічних питань, які зацікавлені у підвищенні ефективності роботи підприємств. Впровадження отриманих результатів у практичну діяльність підприємств дорожнього господарства забезпечить прозорість відображення результатів та витрат функціонування, тим самим створюючи сприятливі умови для ухвалення ефективних управлінських рішень у найкоротші терміни, що є однією з передумов застосування бюджетування як управлінської технології.

Ключові слова: бюджетування, бюджет, бюджетна модель, основний бюджет, управлінська технологія, дорожнє господарство.

Догадайло Я. В., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
14_03.pdf387 K
Випуск 23

Колонка Контенту