Ви тут

Випуск 21

04/27/14 00:59

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ»

Автор: Шинкаренко В.Г., докт. екон. наук, Бурмака М.М., канд. екон. наук

УДК 330.34.011

С. 73-86

Розглянуто існуючі дефініції понять «розвиток», «розвиток системи» та «розвиток підприємства». Визначено основні властивості, що вирізняють розвиток серед інших процесів, а саме: незворотність, спрямованість та закономірність змін. Встановлено та упорядковано, з точки зору виникнення у часі, прояви сутності поняття «розвиток» як іманентної властивості, принципу, закону, процесу, явища, результату, кожному з яких дано характеристику. Виконано порівняльний аналіз поняття «розвиток» з родинними категоріями, а саме: зростання, удосконалення, еволюція та прогрес. Здійснено конкретизацію особливостей розвитку, які є притаманними соціально-економічній системі, за кожним проявом сутності поняття «розвиток». Запропоновано визначення поняття «розвиток соціально-економічної системи» за допомогою методу логічного узагальнення.

Ключові слова: розвиток, зміни, сутність, іманентна властивість, принцип, закон, процес, явище, результат, соціально-економічна система.

Шинкаренко В.Г., докт. екон. наук, Бурмака М.М., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
07.pdf5.7 M
Випуск 21

Колонка Контенту