Ви тут

Випуск 21

04/27/14 02:40

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОРТІВ

Автор: КОТЛУБАЙ В.А., канд. екон. наук

УДК 656.615: 656.071

С. 215-224.

Стаття присвячена дослідженню світових тенденцій розвитку міжнародної торгівлі, а також основним тенденціям розвитку вітчизняних портів. Проведено дослідження програмного забезпечення розвитку морських портів, а також проаналізовано основні переваги, закладені в Законі України «Про морські порти України». Виявлено основні проблемні питання, які стоять перед вітчизняними портами, а також визначено комплекс першочергових стратегічних задач, розв’язання яких дозволить підвищити конкурентоспроможність українських портів порівняно із закордонними.

Ключові слова: конкурентоспроможність, міжнародна торгівля, порт, програма, стратегія, транспортний комплекс.

КОТЛУБАЙ В.А., канд. екон. наук,

Національний університет «Одеська юридична академія»

Файли:
19.pdf4.9 M
Випуск 21

Колонка Контенту