Ви тут

Випуск 28

07/07/17 11:11

ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор: АЧКАСОВА Л.М., канд. екон. наук

УДК 330.322.05

C. 108-117.

В статті вирішуються питання аналізу існуючих підходів до оцінки ефективності управління підприємством. Основна мета статті полягає в удосконаленні методичного підходу до експрес-оцінки ефективності управління підприємством за рахунок застосування нормативної системи показників. Вона дозволяє упорядкувати показники шляхом присвоєння їм відповідних закономірностей співвідношення темпів їх росту. В роботі обґрунтовано застосування нормативної системи показників, запропонована така система, яка відповідає правилам її побудови. На її основі проведений аналіз звітних даних автотранспортного підприємства і зроблені висновки про рівень ефективності управління на підприємстві.  Стаття містить описання кроків та результат експрес-оцінки. Методика дозволяє швидко отримати результат оцінки, визначити напрямки покращення управління і не потребує великої кількості вихідної інформації для розрахунків.

Ключові слова: ефективність управління підприємством, нормативна система показників, ранговий метод.

АЧКАСОВА Л.М., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
09_28.pdf153 K
Випуск 28

Колонка Контенту