Ви тут

Випуск 25

06/16/17 15:14

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (КСВ) ПІДПРИЄМСТВА

Автор: ЛЕВЧЕНКО О.П., канд. екон. наук, МІЩЕНКО І.В., студент

УДК 005.35:658.014.1

С. 36-49.

У статті проаналізовано сутність стратегії корпоративної соціальної відповідальності, її місце у стратегічному наборі підприємства. Визначено, що цю стратегію слід вважати функціональною та узгоджувати з іншими стратегіями підприємства. Розглянуто сучасні підходи до процесу розробки та реалізації стратегії КСВ, виділено їх переваги та недоліки. В результаті обґрунтовано етапи формування стратегії КСВ, що дозволяють охопити вичерпне коло завдань із впровадження та дотримання концепції КСВ і  відповідають найкращій практиці стратегічного управління. При обґрунтуванні складових процесу формування стратегії окреслено актуальні напрямки соціальних інвестицій, принципи КСВ тощо. У статті окрему увагу приділено формуванню моделі КСВ підприємства, що покладена в основу стратегії КСВ. Для обґрунтування наукового результату були використані методи дослідження: логіко-теоретичне узагальнення, порівняльний аналіз, моделювання. Висновки дослідження можна використовувати як фундамент для подальшого розвитку теорії та практики КСВ організації, для визначення напрямків соціальних інвестицій, для розробки ефективних управлінських рішень у сфері КСВ та ін.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, стратегія, модель КСВ.

ЛЕВЧЕНКО О.П., канд. екон. наук, МІЩЕНКО І.В., студент,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
3.pdf184 K
Випуск 25

Колонка Контенту