Ви тут

Випуск 22

05/17/17 10:02

ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: МАЗНЄВ Г.Є., професор

УДК 338.432:330.341

С. 72-81.

Проаналізовано сучасний стан та тенденції фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств агропромислового виробництва. З’ясовано, що рівень фінансування є недостатнім для здійснення ефективної реалізації інноваційних проектів виробництва сільськогосподарської продукції.

Запропоновано шляхи формування фінансових ресурсів для інноваційно-інвести­ційної діяльності товаровиробників. Зокрема, показана можливість фінансування великомасштабних інноваційно-інвестиційних проектів виробництва сільськогосподарської продукції, використовуючи технології такого ефективного фінансового інструменту як проектне фінансування.

Ключові слова: інновації, фінансування, інвестиційні ресурси, основний капітал.

МАЗНЄВ Г.Є., професор,

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Файли:
07_01.pdf4.9 M
Випуск 22

Колонка Контенту