Ви тут

Випуск 23

05/25/17 13:53

ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСНОЇ МОДЕЛІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: КРИВОРУЧКО О. М., докт. екон. наук; СУКАЧ Ю. О., канд. екон. наук

УДК 65.0 (075.8)

С. 91-103.

У цій статті вирішено важливе завдання встановлення складу та змісту бізнес-процесів автотранспортного підприємства як об’єкта управління при процесному підході. Основною метою дослідження є обґрунтування підходу та формування бізнес-процесної моделі АТП, яка дозволить виокремити бізнес-процеси із всієї сукупності процесів підприємства. У статті удосконалено понятійно-категорійний апарат, який використовується під час процесного моделювання (встановлено сутність понять «бізнес-процес», «основний бізнес-процес», «допоміжний бізнес-процес», «процес (підпроцес)», «операція»). Авторами розроблено матричну модель бізнес-процесів АТП, яка ґрунтується на поєднанні основ клієнтоорієнтованого та ресурсного підходів і передбачає ідентифікацію бізнес-процесів залежно від індивідуальних запитів споживачів та етапів використання різних видів ресурсів, що необхідні для надання автотранспортної послуги. Результати дослідження можуть бути використані під час формування та впровадження системи менеджменту якості, розробки процесно-орієнтованих бюджетів, реалізації програм з поліпшення бізнес-процесів. Запропонований підхід до ідентифікації бізнес-процесів дозволить вирішити завдання структуризації діяльності АТП під час впровадження процесного підходу до управління, враховуючи специфіку автомобільного транспорту.

Ключові слова: процесний підхід до управління, бізнес-процес, підхід до опису бізнес-процесів, модель бізнес-процесів, класифікація бізнес-процесів.

КРИВОРУЧКО О. М., докт. екон. наук; СУКАЧ Ю. О., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
08_03.pdf360 K
Випуск 23

Колонка Контенту