Ви тут

Випуск 22

05/17/17 14:26

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЖИТТЄЗДАТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АТП

Автор: ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук

УДК 656.07

С. 108-119.

Запропоновано модель системи управління АТП на базі методичного апарату кібернетичного моделювання життєздатних систем. Обґрунтовано перехід від функціонального підходу до управління, використовуваного в концепції життєздатних систем, до більш прогресивного процесного підходу, що дозволить підвищити універсальність розробленої моделі. Система управління підприємством представлена у вигляді суб’єкта (метасистеми) та об’єкта управління (операційного елементу), який запропонований у вигляді базових бізнес-процесів АТП.

Ключові слова: модель, система, життєздатна система, функціональний підхід, процесний підхід, бізнес-процес, самоорганізація.

ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
10_01.pdf5.6 M
Випуск 22

Колонка Контенту