Ви тут

Випуск 24

05/30/17 10:49

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА З ПАРТНЕРАМИ В МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ САМООРГАНІЗАЦІЇ

Автор: ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук

УДК  334.75

С. 21-38.

В даній статті розглядаються основні моделі структури взаємин партнерів у міжфірмовій мережі. Основною метою дослідження є формування моделі де­ієрархічної структури взаємин підприємства з партнерами в мережі, яка функціонує на основі самоорганізації і враховує різні рівні взаємодії підприємства. Запропонована модель базується на розробленій С. Біром системі команди Сінтегріті і дозволяє формувати стійку структуру взаємодії партнерів між собою на всіх рівнях взаємовідносин. Модель міжорганізаційних взаємин може набувати форми будь-якої об’ємної геометричної фігури, в основі якої лежить рівносторонній трикутник, тобто вид фігури залежить від кількості партнерів у мережній структурі. Запропонована модель може включати кілька рівнів взаємовідношень із внутрішніми і зовнішніми партнерами, тобто вона рекурсивна, може повторюватися на різних рівнях. Модель формування структури взаємовідношень підприємства з партнерами в рамках міжфірмової мережі можна застосовувати для будь-яких підприємств і організацій. Це дозволяє запобігти конфлікту цілей між учасниками мережі, збалансувати інтереси підприємства і його партнерів, здійснювати узгоджені прийняття і реалізацію рішень щодо функціонування та взаємодії в мережі.

Ключові слова: взаємовідношення, партнер, мережа, структура мережі, самоорганізація, модель, міжфірмова мережа.

ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
24_2.pdf358 K
Випуск 24

Колонка Контенту