Ви тут

Випуск 25

06/16/17 10:45

ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук

УДК 65.018

С. 7-20.

Розроблено теоретико-методичний підхід до інтеграції методів вдосконалення бізнес-процесів підприємства. Запропонований підхід до вдосконалення БП, на відміну від традиційного, припускає впровадження системи менеджменту якості як основи для реалізації кардинальних методів (прямого інжинірингу і реінжинірингу) і використання безперервних методів як складових елементів СМЯ (метод швидкого аналізу (FAST); бенчмаркiнг процесу; кайдзен; шість сигм тощо). Процес інтеграції методів вдосконалення БП носить ітеративний характер, тобто забезпечується корекція показників системи менеджменту якості й бізнес-процесів після кожного етапу впровадження певних методів вдосконалення. Розроблено алгоритм застосування інтегрованого підходу до вдосконалення методів БП. Реалізація такого підходу забезпечить перехід від стратегії підприємства до сукупності бізнес-процесів, що вимагають уваги, і обґрунтований вибір методів їх вдосконалення; ефективність бізнес-процесів і створення/удосконалення системи менеджменту якості.

Ключові слова: бізнес-процеси, методи удосконалення бізнес-процесів, інтеграція методів, реінжиніринг, система менеджменту якості.

КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
1.pdf252 K
Випуск 25

Колонка Контенту