Ви тут

Випуск 23

05/22/17 11:35

КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор: БУРМАКА М. М., канд. екон. наук

УДК 330.34.014

С. 37-50.

У літературних джерелах наведені різноманітні класифікаційні ознаки та типи розвитку соціально-економічних систем. Однак залежно від трактування поняття «розвиток» кожним науковцем, вони значно вирізняються, а інколи й суперечать один одному. Відсутність систематизації ознак та типів розвиту призводить до дублювання назв та характеристик, неповноти опису всіх властивостей, що унеможливлює здійснення чіткої класифікації розвитку соціально-економічних систем. У статті запропоновано здійснювати типізацію розвитку відповідно до основних проявів сутності цього поняття, а саме: іманентної властивості, принципу, закону, процесу, явища, результату. За кожним проявом сутності визначено класифікаційні ознаки, встановлено типи розвитку та надано їх характеристику. Здійснено порівняння запропонованої класифікації типів розвитку соціально-економічних систем за існуючими в науковій літературі та надано пояснення існуючих розбіжностей. До нових запропонованих класифікаційних ознак відносяться стратегічна спрямованість, радикальність та ефективність змін. Також удосконалення зазнали деякі класифікаційні групи за існуючими в літературних джерелах ознаками. Так, за горизонтом (тривалістю) розвитку виділено оперативний розвиток, а за способом здійснення (просторовими змінами) – зовнішній інсорсинговий та зовнішній аутсорсинговий розвиток. Таким чином, запропонована класифікація розвитку соціально-економічних систем дозволяє конкретизувати характер розвитку, призводить до покращення його моделювання й управління, підвищення якості розробки та реалізації стратегій.

Ключові слова: розвиток, соціально-економічна система, класифікація, ознака, тип, характеристика.

БУРМАКА М. М., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
03_03.pdf365 K
Випуск 23

Колонка Контенту