Ви тут

Випуск 23

05/26/17 10:50

КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор: ГЛАДКА О. І., асистент

УДК 656.07:331.5

С. 145-155.

Стаття присвячена висвітленню питань з реалізації процесу контролю маркетингу персоналу (МП). Основною ціллю є уточнення місця контролю МП, визначення змісту етапів його реалізації. Успіхом здійснення контролю є, насамперед, визначення його завдань, об’єкта і критеріїв, за якими має здійснюватись контроль. У статті обговорюються сучасні підходи щодо побудови процесу контролю МП; визначаються критерії, яким він має відповідати, щоб забезпечити ефективну та успішну реалізацію МП на підприємстві. З урахуванням визначених критеріїв розроблено процес контролю МП, який, враховуючи результати реалізації МП попередніх періодів, надає можливість теоретично спрогнозувати та передбачити майбутні результати, а також вчасно корегувати та впроваджувати найефективніші управлінські рішення. Результати розробок можуть бути використані як на підприємствах автомобільного транспорту, так і на підприємствах інших галузей.

Ключові слова: завдання контролю, контроль маркетингу персоналу, процес контролю маркетингу персоналу.

ГЛАДКА О. І., асистент,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
13_03.pdf352 K
Випуск 23

Колонка Контенту