Ви тут

Випуск 21

04/27/14 01:07

КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук

УДК 658:656.13

C. 171-181.

Розроблено методичний підхід до кваліметричної оцінки бізнес-процесів автотранспортного підприємства, оснований на визначенні значущості та міри виконання  вимог різних зацікавлених в їх реалізації сторін. Оцінка безпосередньо реалізації бізнес-процесу здійснюється з урахуванням своєчасності постачання необхідних ресурсів, використовуваної технології виконання (наявності або відсутності зайвих або дублюючих одна одну операцій), а також ефективності застосовуваного управління.

Ключові слова: бізнес-процес, зацікавлені сторони в діяльності підприємства, кваліметрична оцінка, вимоги.

КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
15.pdf4.4 M
Випуск 21

Колонка Контенту