Ви тут

Випуск 28

07/06/17 13:23

МЕТОДИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВІ

Автор: Догадайло Я.В., канд. екон. наук

УДК  625.76:658.15

C. 52-68.

В статті вирішується питання аналізу та систематизації існуючих методів бюджетного планування та вибору найбільш доцільних для використання в підприємствах дорожнього господарства. Основна мета дослідження полягає в уточненні класифікації існуючих методів бюджетного  планування  шляхом ретельного аналізу їх сутності, переваг і недоліків та обґрунтуванні видів методів бюджетування доцільних для використання підприємствами дорожнього господарства. В роботі уточнено сутність поняття «метод бюджетного планування» та удосконалено класифікацію методів бюджетного планування шляхом додавання цільового методу до ознаки вихідна база бюджетного планування та експериментально-дослідного, експертних оцінок та комплексного методів до ознаки спосіб розрахунку планових бюджетних показників. Запропонована класифікація дозволить комплексно охопити існуючи методи бюджетного планування та більш всебічно здійснювати планування діяльності з урахуванням не тільки існуючих тенденцій розвитку підприємства або їх відсутності, але і цільового розвитку підприємства, останнє відповідає вимогам управління підприємством в умовах ринку. На основі аналізу специфіки функціонування та принципів бюджетування для підприємств дорожнього господарства були обрані найбільш доцільні для використання методи бюджетного планування за кожною з шести ознак класифікації. Для класифікації та вибору методів бюджетного планування, доцільних для використання підприємствами дорожнього господарства, було застосовано наступні методи дослідження: абстрагування, логіко-теоретичне узагальнення, аналогії, моделювання, формалізація, аналіз, синтез, дедукція та індукція. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані керівниками, їх заступниками з економічних питань та працівниками, які зацікавлені в дійовому впровадженні бюджетування в підприємстві. Застосування запропонованої класифікації методів та реалізація обраних методів бюджетного планування забезпечить підприємствам здійснення бюджетування згідно його принципам, що дозволить запобігти типових помилок бюджетування в сучасних умовах.

Ключові слова: бюджетування, метод, бюджетне планування, підприємство, класифікація, дорожнє господарство, вибір.

Догадайло Я.В., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
05_28.pdf209 K
Випуск 28

Колонка Контенту