Ви тут

Випуск 21

04/27/14 01:09

МОДЕЛЬ БЮДЖЕТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Левченко О.П., канд. екон. наук

УДК 657.05

С. 181-190.

Розглянуто основні моделі бюджетування, проаналізовано їх переваги та недоліки. Виділено оптимальну модель бюджетування. Запропоновано модель побудови бюджету, що відображає склад бюджетів підприємства, послідовність їх розробки, взаємозв’язки між окремими бюджетами і враховує особливості функціонування АТП.

Ключові слова: бюджет, бюджетування, бюджетна структура, автотранспортне підприємство.

Левченко О.П., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
16.pdf3.9 M
Випуск 21

Колонка Контенту