Ви тут

Випуск 23

05/26/17 09:50

МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Автор: ШИНКАРЕНКО В. Г., докт. екон. наук; АНАНКО І. М., канд. екон. наук

УДК 658:656

С. 134-144.

У сьогоднішніх умовах одним із найважливіших завдань автотранспорт­ного підприємства є скорочення рівня витрат та економія ресурсів за умови забезпечення певного рівня надання послуг. Цього можливо досягти за рахунок оптимізації бізнес-процесів логістики. У статті отримало подальший розвиток методичне забезпечення поліпшення логістичних бізнес-процесів на АТП шляхом використання інструментів імітаційного моделювання для їх проектування та визначення їх вартості, базуючись на методиці ABC. Використання запропонованої методики у практичній діяльності дозволяє визначити джерела логістичних втрат та обґрунтовано ухвалювати рішення щодо їх усунення.

Ключові слова: логістика, бізнес-процеси логістики, проектування, оцінка витрат, реінжиніринг, оптимізація.

ШИНКАРЕНКО В. Г., докт. екон. наук; АНАНКО І. М., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
12_03.pdf359 K
Випуск 23

Колонка Контенту