Ви тут

Випуск 27

06/16/17 12:40

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ

Автор: КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук; ГЛАДКА О.І., канд. екон. наук

УДК 656.07:331.5

С. 5-14.

Стаття присвячена теоретичним питанням маркетингу персоналу, як виду управлінської діяльності підприємства. Основною метою статті стало обґрунтування основних положень для формулювання концепції маркетингу персоналу. На сьогодні в літературних джерелах найчастіше автори вказують на існування окремих положень концепції маркетингу персоналу, але не обґрунтовують саму концепцію. Шляхом аналізу сучасних робіт були виявлені наявні положення маркетингу персоналу (такі, як «підвищення задоволення працівників працею», «підвищення лояльності працівників», «зменшення плинності кадрів» тощо), проаналізовано їх недоліки. У статті було обґрунтовано існування двох видів товару маркетингу персоналу на ринку праці, відповідно до чого концепція маркетингу персоналу може бути сформована з двох позицій: з позиції підприємства-роботодавця та з позиції персоналу. Однак доцільним стало обґрунтування положень концепції маркетингу персоналу з позиції підприємства-роботодавця, оскільки вона є основою сутності даного виду управлінської діяльності. Тому на засадах класичних положень концепції маркетингу, а також, враховуючи наявні та виявлені положення маркетингу персоналу, була обґрунтована концепція маркетингу персоналу (з позиції підприємства-роботодавця). Результати було також інтерпретовано графічно. Вони можуть бути застосовані як в теорії маркетингу персоналу, так і під час формування практичних рекомендації щодо реалізації цього виду діяльності на підприємствах будь-якої галузі.

Ключові слова: маркетинг персоналу, концепція маркетингу, концепція маркетингу персоналу.

КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук; ГЛАДКА О.І., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
1_01.pdf187 K
Випуск 27

Колонка Контенту