Ви тут

Випуск 22

05/17/17 10:12

ОБ’ЄКТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: ШИНКАРЕНКО В.Г., докт. екон. наук

УДК 339.138:656.13

С. 82-97.

Установлене місце й роль об’єкта в управлінні, розглянуті існуючі підходи до їхнього формування. Визначений об’єкт маркетингової діяльності підприємства, система його взаємодії з навколишнім середовищем. Розглянуті методи представлення об’єкта маркетингової діяльності у вигляді різних моделей. Виходячи з моделі маркетингу послуг визначені точки дотику об’єктів маркетингової діяльності підприємства й споживача. Запропонований механізм взаємодії цих об’єктів при наданні автотранспортних послуг.

Ключові слова: об’єкт, суб’єкт, управління, метод, система, модель, маркетингова діяльність.

ШИНКАРЕНКО В.Г., докт. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
08_01.pdf6.0 M
Випуск 22

Колонка Контенту