Ви тут

Випуск 24

06/15/17 18:06

ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Автор: ШИНКАРЕНКО В.Г., докт. екон. наук

УДК  656.078.8

C. 78-91.

Функціонування автотранспортних підприємств в умовах ринку можливе за рахунок постійного підвищення конкурентоспроможності їх послуг. Ефективним інструментом підтримки конкурентоспроможності на високому рівні є виділення в існуючій системі управління підсистем управління її величиною. Для цього, перш за все, необхідно виділити й описати об’єкт управління.

Виділення об’єкта управління конкурентоспроможністю автотранспортних послуг – процесу пропозиції й надання послуг – полягає у встановленні межі між ним і середовищем.До критеріїв, за якими відбираються об’єкти процесу і пропозиції послуги, належать: розгляд об’єкта в межах організаційних границь підприємства; встановлення наявності між ними взаємозв’язку, обумовленого єдністю функціонального призначення; урахування всіх чинників і умов, що впливають на здійснення процесу пропозиції й надання послуги і досягнення його цілей. Опис системи – об’єкта управління конкурентоспроможністю автотранспортних послуг – проводимо відповідно до методології системного підходу, інструментом якого є схематична модель. Встановлено – найприйнятнішим методом опису об’єкта управління в даному випадку є методологія IDEF0. Розроблено контекстну і декомпозиційну діаграми процесу пропозиції й надання послуги. У цих діаграмах особливу увагу приділено тим функціональним блокам, в яких формуються параметри конкурентоспроможності автотранспортних послуг. Одержана інформація з цих блоків поступає в суб’єкт управління для ухвалення рішення про коректування одержаних параметрів у напрямі підвищення конкурентоспроможності послуг.

Ключові слова: система управління, об’єкт управління, конкурентоспроможність, автотранспортна послуга, процес, параметри, коректуючі дії.

ШИНКАРЕНКО В.Г., докт. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
24_6.pdf201 K
Випуск 24

Колонка Контенту