Ви тут

Випуск 22

05/12/17 14:27

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор: КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук

УДК 338.2

С. 22-31.

Запропоновано методичний підхід до оцінки якості процесно-орієнтованої системи управління підприємством, що базується на обліку її специфічних особливостей (структури – наявності й взаємозв’язки складових підсистем: стратегічного управління, менеджменту якості й контурів управління бізнес-процесами), а також якості процесів управлінської діяльності. Обґрунтовані параметри визначення рівня якості по складових елементах, розроблені показники узагальнюючої оцінки рівня якості окремих складових підсистем і системи управління підприємства в цілому.

Ключові слова: якість управління, процесно-орієнтована система управління під­приємством, бізнеси-процеси.

КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
02_01.pdf4.1 M
Випуск 22

Колонка Контенту