Ви тут

Випуск 22

05/17/17 15:20

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: АЧКАСОВА Л.М., канд. екон. наук

УДК 330.322.05

С. 133-141.

В статті пропонується удосконалена методика оцінки ефективності діяльності підприємства за допомогою оцінки ефективності використання окремих видів ресурсів. Методика передбачає побудову матриць, що характеризують загальну ефективність діяльності підприємства та ефективність використання основних фондів, оборотних коштів, фінансових, інформаційних і трудових ресурсів. В статті також обґрунтований підхід до визначення інтегральної оцінки ефективності діяльності АТП на підставі результатів розрахунку матриць.

Ключові слова: матричне моделювання, ефективність діяльності, основні фонди, оборотні кошти, фінансові ресурси, інформаційні ресурси, трудові ресурси.

АЧКАСОВА Л.М., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
12_01.pdf3.8 M
Випуск 22

Колонка Контенту