Ви тут

Випуск 24

06/15/17 23:14

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ НА АТП

Автор: АНАНКО І.М., канд. екон. наук

УДК 658:656.13.033

C. 125-138.

Досягнення високого рівня якості автотранспортних послуг для забезпечення максимального задоволення споживачів, але за умови збереження величини витрат є основною метою логістичного менеджменту сьогодні. Тому актуальності набувають питання, пов’язані з оцінюванням ефективності логістичних систем, з метою визначення досягнутого рівня якості послуг за певного рівня логістичних витрат.

У статті запропоновано методику комплексного оцінювання ефективності логістики на АТП, що включає такі етапи: виділення підсистем логістики та вибір показників оцінювання їх результативності; встановлення граничних значень розрахункових показників та розробка шкали їх переведення до бальних оцінок; визначення зведених оцінок ефективності функціонування підсистем логістики з урахуванням їх значущості. Методика базується на використанні реально вимірюваних параметрів функціонування логістичних процесів, що підвищує її практичну цінність для застосування на автотранспортних підприємствах.

Ключові слова: логістичний менеджмент, логістичні витрати, транспортні логістичні системи, ефективність.

АНАНКО І.М., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
24_10.pdf368 K
Випуск 24

Колонка Контенту