Ви тут

Випуск 24

06/15/17 18:53

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Автор: АЧКАСОВА Л.М., канд. екон. наук

УДК 330.322.05

C. 117-124.

Запропоновано удосконалену методику оцінки ефективності процесу перевезення вантажів за допомогою матричного моделювання. Методика передбачає побудову матриць, що характеризують окремі етапи процесу перевезень: навантаження, переміщення вантажу, розвантаження. Для цього були розглянуті підходи до визначення показників ефективності, за допомогою критеріїв було проведено вибір показників, їх упорядкування та сформовано упорядковані ряди показників, що увійдуть до кожної з матриць. Також обґрунтовано підхід до визначення інтегральної оцінки ефективності процесу перевезень вантажів на підставі результатів розрахунку матриць.

Ключові слова: матричне моделювання, перевезення, показники ефективності процесу перевезень, блочні коефіцієнти, інтегральна оцінка.

АЧКАСОВА Л.М., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
24_9.pdf144 K
Випуск 24

Колонка Контенту