Ви тут

Випуск 21

04/27/14 00:58

ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РОБОТОДАВЦЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

Автор: Гладка О.І., аспірант

УДК 656.07:331.5

C. 62-73.

Запропоновано методичний підхід до оцінки привабливості підприємства як роботодавця на ринку праці, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на використанні показників, сформованих за елементами комплексу маркетингу персоналу «7Р», та застосуванні багатокритеріального вибору на основі методів нечіткої логіки. Застосування такого підходу забезпечить комплексність оцінки привабливості роботодавця за різними напрямами.

Ключові слова: привабливість роботодавця, потенційний персонал, метод багатокритеріального вибору альтернатив, комплекс маркетингу персоналу. 

Гладка О.І., аспірант,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
06.pdf4.8 M
Випуск 21

Колонка Контенту