Ви тут

Випуск 21

04/27/14 01:03

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИКИ В АТП

Автор: Федотова І.В., канд.екон наук, Кібець І.В., студент

УДК 65.012.34: 658.8

С. 124-139

Удосконалено методичний підхід до оцінки результативності системи маркетинг-логістики в АТП, що відрізняється від існуючих багаторівневою структурою формування результуючого показника та базується на показниках результативності процесів. Запропоновано механізм визначення резервів поліпшення функціонування системи маркетинг-логістики, що передбачає виявлення її провальних точок з допомогою середньої величини інтегрованих показників за окремими підсистемами.

Ключові слова: маркетинг, логістика, маркетинг-логістика, інтегрована система, системний підхід, оцінка, процеси.

Федотова І.В., канд.екон наук, Кібець І.В., студент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
11.pdf7.1 M
Випуск 21

Колонка Контенту