Ви тут

Випуск 24

06/15/17 18:43

ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РОБОТОДАВЦЯ

Автор: КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук; ГЛАДКА О.І., канд. екон. наук

УДК 656.07:331.5

C. 104-116.

Стаття присвячена висвітленню питань щодо оцінки привабливості підприємства як роботодавця. Основною метою є удосконалення методичного підходу до оцінки привабливості роботодавця наявним персоналом, уточнення показників та розробка етапів оцінки. Успіхом реалізації маркетингу персоналу на підприємстві є, насамперед, створення привабливості підприємства як роботодавця. Вона повинна враховувати суб’єктивну думку персоналу стосовно роботодавця та визначати здатність підприємства утримувати наявний чи залучати потенційний персонал. У наведеній статті проаналізовано та згруповано сучасні підходи до оцінки привабливості роботодавця; обґрунтовано показники внутрішньої привабливості роботодавця на засадах комплексу маркетингу персоналу «7Р». Із застосуванням бального методу пропонується універсальний підхід щодо визначення рівня привабливості роботодавця наявними працівниками. Він враховує недоліки інших підходів до оцінки та дає можливість визначити пріоритетні показники привабливості роботодавця за цільовими групами працівників, провести оцінку за окремими показниками та елементами «7Р», вивести інтегральну оцінку внутрішньої привабливості роботодавця, а також визначити напрями маркетингу персоналу за встановленими критеріями. Результати розробок можуть бути використані як на підприємствах автомобільного транспорту, так і на підприємствах інших галузей.

Ключові слова: внутрішня привабливість роботодавця, показники привабливості роботодавця, комплекс маркетингу персоналу.

КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук; ГЛАДКА О.І., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
24_8.pdf251 K
Випуск 24

Колонка Контенту