Ви тут

Випуск 25

06/16/17 17:52

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор: КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук, СУКАЧ Ю.О., канд. екон. наук

УДК 65.0 (075.8)

C. 50-66.

У поданій статті вирішується важливе завдання проектування організаційної структури управління підприємством. Основною метою дослідження є визначення основних видів робіт, встановлення змісту і послідовності їх виконання при організаційному моделюванні процесно-орієнтованої оргструктури управління. Авторами запропоновано етапи формування процесно-орієнтованої організаційної структури управління за допомогою методу організаційного моделювання, які охоплюють як аналітичну (визначення складу і структури бізнес-процесів, кількості організаційних одиниць, чисельності керівників процесів), так і проектну частину (графічне подання структури управління, розробка положень про підрозділи та посадових інструкцій). Результати дослідження можуть бути використані при переході до процесного управління, реінжинірингу бізнес-процесів, реалізації програм постійного поліпшення бізнес-процесів, реструктуризації діяльності підприємств тощо. Ці розробки забезпечать гнучкість управління, дозволять мінімізувати управлінські витрати і підвищити ефективність діяльності апарату управління та підприємства в цілому.

Ключові слова: процесний підхід до управління, бізнес-процес, процесно-орієнтована організаційна структура управління, організаційне проектування, організаційне моделювання.

КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук, СУКАЧ Ю.О., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
4.pdf431 K
Випуск 25

Колонка Контенту