Ви тут

Випуск 20

07/18/17 09:12

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ БЕНЧМАРКІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ АТП

Автор: КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук, СУКАЧ Ю.О., канд. екон. наук

УДК 65.0 (075.8)

C. 77-89.

Запропоновано науково-методичні рекомендації щодо бенчмаркінгу бізнес-процесів АТП, особливістю яких є обґрунтування вибору підприємства-партнера з бенчмаркінгу та використання методу аналізу ієрархій для встановлення пріоритетності показників оцінки бізнес-процесів та «еталонного» процесу як об’єкта порівняння. Вибір підприємств-партнерів здійснюється як з позиції підприємства-виробника, так і з позиції споживача, співставляючи зусилля підприємств та очікування споживачів щодо результатів їх діяльності. «Еталонний» процес обирається на основі значення глобального пріоритету, визначеного методом аналізу ієрархій.

Ключові слова: бізнес-процес, методи поліпшення бізнес-процесів, бенчмаркінг бізнес-процесів.

КРИВОРУЧКО О.М., докт. екон. наук, СУКАЧ Ю.О., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
07_05.pdf173 K
Випуск 20

Колонка Контенту