Ви тут

Випуск 22

05/16/17 13:43

ОСНОВНІ ТИПИ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: БОЧАРОВА Н.А., канд. екон. наук, ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук

УДК 331.101.3

С. 40-51.

Розглянуто основні моделі та види лояльності персоналу. Визначено критерії щодо виділення типів лояльності персоналу. Запропоновано дев’ять типів лояльності персоналу, які визначаються на основі матриці лояльності, що сформована за сприйманими та поведінковими характеристиками лояльності робітника. Для кожного типу лояльності персоналу встановлено його зміст, особливості поведінки персоналу та можливі дії підприємства.

Ключові слова: персонал, модель, лояльність, тип лояльності, сприймана лояльність, поведінкова лояльність, матриця лояльності. 

БОЧАРОВА Н.А., канд. екон. наук, ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
04_01.pdf5.1 M
Випуск 22

Колонка Контенту