Ви тут

Випуск 21

04/27/14 00:50

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Автор: Криворучко О.М., докт. екон. наук, Сукач Ю.О., канд. екон. наук,

УДК 331.108

C. 15-25.

Встановлено сутність реінжинірингу процесів управління персоналом як фундаментального переосмислення і радикального перепроектування процесів планування, організації, мотивації, контролю та координації роботи персоналу для істотного покращення основних параметрів їх функціонування (тривалість, вартість, якість), з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. Визначено склад процесів управління персоналом як об’єкта реінжинірингу. Обґрунтовано доцільність застосування реінжинірингу процесів управління персоналом на різних стадіях життєвого циклу підприємства.

Ключові слова: управління персоналом, процеси управління персоналом, реінжиніринг.

Криворучко О.М., докт. екон. наук, Сукач Ю.О., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
02.pdf4.6 M
Випуск 21

Колонка Контенту