Ви тут

Випуск 27

06/18/17 08:58

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ

Автор: САЄНКО Н.В., докт. пед. наук, проф.; ПОНІКАРОВСЬКА С.В., ст. викладач

УДК 378.147

C. 51-63. 

У статті підкреслена потреба України у високорозвиненому автомобільно-дорожньому комплексі як передумови входження країни до співтовариства провідних європейських держав. Наголошено на необхідності підвищення професійної відповідальності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі перед суспільством, що є одним із вирішальних факторів ефективності галузевих реформ. Розкрито сутність професійної відповідальності економістів-менеджерів галузі як комплексу особистісних якостей фахівця, що забезпечує усвідомлення та переживання ним особистісної відповідальності за здійснення та результати своєї професійній діяльності. Зауважено, що відповідальне ставлення майбутнього фахівця автомобільно-дорожньої галузі до професійних обов’язків є результатом цілеспрямованого комплексного впливу на особистість студента, який має бути забезпечений створенням певних організаційно-педагогічних умов.

Ключові слова: автомобільно-дорожня галузь, економіст-менеджер, професійна відповідальність, формування, педагогічні умови.

САЄНКО Н.В., докт. пед. наук, проф.; ПОНІКАРОВСЬКА С.В., ст. викладач,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
5_02.pdf187 K
Випуск 27

Колонка Контенту