Ви тут

Випуск 21

04/27/14 01:11

ОСОБЛИВОСТІ РУХУ ФИНАНСОВИХ ПОТОКІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

Автор: К.М. Романенко, канд. екон. наук

УДК 656.96:338.435

С. 205-215.

Досліджено особливості руху фінансових потоків таких транспортних посередників, як транспортно-експедиторські та агентські компанії, що діють у рамках національного комплексу морського господарства. Виявлено особливості руху фінансових потоків національних підприємств транспортного сервісу, а також проблеми, що виникають у процесі управління фінансами. Запропоновано комплекс заходів, застосування яких забезпечить рух фінансових потоків за прибутковими схемами, що гарантуватимуть беззбитковість діяльності зазначених підприємств.

Ключові слова: фінансові потоки, транспортні посередники, транспортно-експедиційні компанії, агентські компанії.

К.М. Романенко, канд. екон. наук,
Національний університет «Одеська юридична академія»

Файли:
18.pdf4.6 M
Випуск 21

Колонка Контенту