Ви тут

Новини редакції журналу

04/08/17 01:13

Підготовка бакалаврів, магістрів

за спеціальністю 073 "Менеджмент" за двома освітньо-професійними програмами:

- "Менеджмент організацій автомобільного транспорту";
- "Логістика"

Особливості спеціальності

Автомобільний транспорт сьогодні - наймасовіша і найбільш прогресуюча галузь, яка давно зайняла і міцно утримує провідні позиції в транспортному комплексі різних країн. Тому спеціалісти цієї галузі, у тому числі менеджери-економісти, затребувані на ринку праці.У відмінності від інших економічних спеціальностей, де акцент робиться на загальноекономічних питаннях, на спеціальності «Менеджмент» передбачається вивчення як економічних дисциплін, так і поглиблене вивчення управлінських, маркетингових і логістичних дисциплін. Це дозволяє випускникам займати на підприємствах практично всі посади: від економіста до керівника. Підготовка бакалаврів і магістрів орієнтована на формування компетенцій в сфері менеджменту загальних виробничих процесів, функціонального управління автомобільним транспортом, виробничо-економічної аналітики, стратегічного і тактичного управління транспортними, логістичними процесами й ресурсами підприємства.

Професійні знання та вміння

 • Організація та здійснення планово-економічної діяльності підприємства;
 • організація та управління логістичними системами;
 • маркетингова діяльність;
 • менеджмент персоналу;
 • організація, регулювання технологічних процесів (перевезень вантажів та пасажирів, технічного обслуговування автомобілів);
 • управління фінансами;
 • планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання;
 • прийняття комплексних ефективних управлінських рішень;
 • стратегічний менеджмент;
 • реструктуризація власності підприємств і їх реорганізація;
 • організація та проведення власної підприємницької діяльності.

Організація навчального процесу

Навчальний план складається з груп дисциплін гуманітарного, фундаментального та професійно-профільного циклів. Перші два цикли формують поглиблену загально-соціальну і базово-економічну підготовку бакалаврів в галузі менеджменту, що дозволяє випускникам працювати на управлінських посадах підприємств різних галузей та напрямів діяльності. Професійно-профільний цикл забезпечує поглиблену підготовку в сфері управління автотранспортними та логістичними підприємствами, зі знанням специфіки, методів й прийомів практичної діяльності в галузі автомобільного транспорту.Значна увага приділяється управлінським дисциплінам, зміст яких орієнтований на всебічну статистичну та аналітичну роботу, набуття конкретних навичок у прийнятті управлінських рішень.Техніко-економічну і переддипломну практику студенти проходять на підприємствах та в організаціях транспортної галузі, з можливістю подальшого працевлаштування.

Можливість працевлаш­тування

Бакалавр
 • Помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • помічники керівників виробничих та інших підрозділів;
 • агенти з клірингу (обмінних товарних операцій);
 • агенти із зайнятості та трудових контрактів;
 • агенти з комерційних послуг;
 • фахівці в галузі праці та зайнятості;
 • професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;
 • професіонали у сфері маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва (економіст з збуту, інженер з організації керування виробництвом, консультант з ефективності підприємництва, консультант з маркетингу, логіст, рекламіст);
 • професіонали в галузі економіки.
Магістр
 • Керівники підприємств, установ та організацій;
 • головні фахівці-керівники виробничих підрозділів на транспорті;
 • начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті;
 • керівники фінансових, економічних та адміністративних підрозділів;
 • керівники підрозділів маркетингу;
 • керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • менеджери (управителі) на транспорті; менеджери (управителі) у сфері оренди машин та устаткування;
 • менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності;
 • менеджери з маркетингу, адміністративної діяльності, логістики, постачання, збуту, реклами, персоналу;
 • професіонали в галузі економіки.

Місце роботи

Підприємства автомобільного транспорту, логістичні фірми, станції технічногообслуговування, дистриб’ютерські та дилерські центри. По закінченні спеціальності «Менеджмент» випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.Починаючи з 2012 року студенти мають можливість навчатися за програмою подвійного диплому та отримати другий диплом Swiss Montreux Business School - вищого навчального закладу в галузі бізнес-адміністрування в Швейцарії. Цей заклад має багатолітню історію та вищу швейцарську акредитацію у галузі освіти, що признана у всьому світі.

Історична довідка

Кафедра менеджменту була заснована у 1965 році з метою підготовки висококваліфікованих економічних кадрів для підприємств автомобільного транспорту і мала назву «Економіки та організації автомобільного транспорту». У 1993 році в зв’язку з розвитком ринкових умов була розпочата підготовка менеджерів-економістів і кафедра отримала нову назву «Менеджмент».

Навчальний процес та матеріальна база

На кафедрі працює 3 доктора, професора та 15 кандидатів економічних наук. Усі дисципліни забезпеченні власною навчально-методичною літературою, у тому числі електронними конспектами лекцій. Кафедра має сучасний комп’ютерний клас, аудиторна площа складає 425 м2.

Додаткова інформація

Студенти активно беруть участь у науково-дослідній діяльності та щорічно перемагають на всеукраїнських, регіональних конкурсах наукових робіт, а також в Міжнародних олімпіадах.Усі студенти забезпечуються гуртожитком з Інтернет класом та мають можливість пройти військову підготовку на базі військових училищ м. Харкова. В університеті існують багато фізкультурних секцій, гуртки художньої самодіяльності, КВК та інші різноманітні культурні й творчі напрями студентського дозвілля та відпочинку.

Наша адреса: 61111, м. Харків, вул. В. Зубенка 3А, факультет управління та бізнесу ХНАДУ (ст. метро «Академіка Павлова»). Тел.:(057) 738-77-99

Адреса університету: 61002, Харків-ДСП, вул. Ярослава Мудрого , 25 (ст. метро «Пушкінська»).
Телефони приймальної комісії: (057) 707-37-82, 707-36-83, 700-38-64
Сайт http://www.khadi.kharkov.ua
E-mail: abitur@remove-this.khadi.kharkov.ua

Новини редакції журналу

Колонка Контенту