Ви тут

Випуск 25

06/16/17 15:06

ПОДАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ ХВИЛЬОВОГО ПІДХОДУ ТА ТЕОРІЇ ПОЛІВ

Автор: ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук

УДК   334.75

С. 20-35.

У поданій статті розглядаються основні підходи до формування міжорганізаційних взаємодій. Основною метою дослідження є удосконалення методологічних основ формування відносин між підприємствами в ринковому середовищі на основі системного та хвильового підходів за допомогою обґрунтування польової природи взаємодій підприємства з партнерами. Запропонована методологія базується на використанні квантово-релятивістської системної картини світу і відповідних їй уявлень про квантово-хвильову природу поведінки суб’єктів, що дозволяє формувати стійку структуру взаємодії партнерів між собою на всіх рівнях взаємин. Надано уявлення про хвильовий характер поведінки суб’єктів взаємодії, польову форму економічних взаємодій і механізм структуризації економічних систем, що відкриває можливість описувати динаміку соціально-економічної системи категоріями нелінійної динаміки. Запропоновано структуру взаємодіючих полів підприємства в соціально-економічному просторі. Методологію формування структури взаємин підприємства з партнерами на основі теорії полів можна застосовувати для будь-яких рівнів взаємодії суб’єктів, підприємств і організацій, а також регіону, галузі чи країни. Методологія дає єдиний підхід до опису взаємовідносин підприємства з різними суб’єктами взаємодії незалежно від сфери їхньої діяльності.

Ключові слова: взаємодія, партнер, простір, поле, суб’єкт взаємодії, відносини, хвильовий підхід.

ФЕДОТОВА І.В., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
2_01.pdf207 K
Випуск 25

Колонка Контенту