Ви тут

Випуск 21

04/27/14 01:01

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор: Карпінська Г.В., канд. екон. наук, Бутенко І.А., аспірант

УДК  334.012.64(477.72):330.3

С. 97-106.

Наведено результати дослідження тенденцій розвитку малого підприємництва в Херсонській області по відношенню до загальних тенденцій розвитку суб’єктів малого бізнесу в Україні,  визначено пріоритетні напрями його розвитку в регіоні та запропоновано заходи щодо створення сприятливих умов його діяльності.

Ключові слова: малий бізнес, пріоритетні напрями його розвитку, стан малого підприємництва у Херсонській області.

Карпінська Г.В., канд. екон. наук, Бутенко І.А., аспірант,

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

Файли:
09.pdf4.5 M
Випуск 21

Колонка Контенту