Ви тут

Випуск 26

06/17/17 20:08

ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Автор: АНАНКО І.М., канд. екон. наук

УДК 658:656.13.033

С. 66-75.

Бурхливий розвиток соціально-економічної сфери, ускладнення інформаційних зв’язків, інтенсивна поява нових технологій та технічних досягнень активізували пошук та впровадження сучасними підприємствами нових, більш гнучких підходів до організації бізнесу. Одним із таких підходів є розробка та впровадження логістичних систем для оптимізації управління потоковими процесами на підприємствах.

У статті визначено сутність поняття «проектування логістичної системи», удосконалено методичні основи розробки логістичних систем, керуючись основними принципами теорій діагностики та вирішення логістичних проблем. Практична цінність запропонованого процесу полягає у забезпеченні ефективного координування діяльності підприємства шляхом проектування та впровадження логістичних систем, що сприятимуть своєчасному здійсненню необхідних управлінських процедур, спрямованих на оптимізацію використання ресурсів та скорочення витрат.

Ключові слова: логістика, логістична система, проектування, діагностика логістичних проблем.

АНАНКО І.М., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
5_01.pdf203 K
Випуск 26

Колонка Контенту