Ви тут

Випуск 23

05/25/17 14:06

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АТП НА БАЗІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Автор: Левченко О. П., канд. екон. наук; Прокопавічюс Г. А., студентка

УДК 338.26:656.07:65.011

С. 103-111.

У цій статті розглянуто особливості реалізації стратегії на базі збалансованої системи показників. Основною метою статті є розробка підходу, що дозволить в поточному періоді відстежувати рівень досягнення стратегічних цілей АТП та внесок окремих підрозділів в отриманий результат під час застосування збалансованої системи показників. Запропоновано на додаток до традиційних стратегічних карт розробляти документ, в якому система збалансованих показників буде надана не лише в розрізі чотирьох основних аспектів, а й відповідно до стратегічного набору з прив’язкою до основних організаційних одиниць АТП. Підхід дозволить отримати важливу інформацію для визначення успішності реалізації стратегії в поточному періоді, коригування стратегії, розробки заходів щодо ліквідації недоліків. Результати дослідження можуть бути використані АТП під час розробки та реалізації стратегії розвитку.

Ключові слова: стратегія, стратегічна ціль, збалансована система показників, планування, автотранспортне підприємство.

Левченко О. П., канд. екон. наук; Прокопавічюс Г. А., студентка,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
09_03.pdf351 K
Випуск 23

Колонка Контенту