Ви тут

Випуск 21

04/27/14 01:04

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗА ВИДАМИ БІЗНЕСУ АТП

Автор: Водолажська Т. О., аспірант

УДК 658.310

С. 139-153.

Запропоновано методичний підхід до розробки стратегії управління персоналом відповідно до видів бізнесу АТП, який відрізняється від існуючих комплексним урахуванням  типу стратегії бізнес-одиниці та її стадії життєвого циклу. Сформовано матрицю стратегій управління персоналом за цими ознаками, сформульовано загальний та детальний їх зміст. Розроблено критерії для оцінювання рівня витрат, якості послуг та впровадження інновацій окремого виду бізнесу АТП, що ґрунтуються на використанні методу бальних оцінок.

Ключові слова: стратегія управління персоналом, стратегія окремого виду бізнесу, життєвий цикл виду бізнесу.

Водолажська Т. О., аспірант

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
12.pdf7.7 M
Випуск 21

Колонка Контенту