Ви тут

Випуск 23

05/25/17 13:42

СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АТП

Автор: КРИВОРУЧКО О. М., докт. екон. наук; ВОДОЛАЖСЬКА Т. О., асистент

УДК 331.108:656.13

С. 77-90.

У дослідженні розглянуто застосування сценарного підходу до розробки стратегій управління персоналом автотранспортного підприємства. Основною метою статті є вироблення методичних положень розробки та вибору альтернативних рішень за видами інструментальних стратегій управління персоналом автотранспортного підприємства на підставі сценарного підходу.

Виявлено підходи до розробки стратегій управління персоналом підприємства, що застосовуються у сучасній літературі: системний, процесний, ситуаційний. Ґрунтовний аналіз дозволив дійти висновку, що разом із наявними теоретичними і методичними розробками підходи мають певні обмеження та недоліки. Встановлено доцільність використання сценарного підходу до вироблення таких стратегій.

На основі застосування дворівневого сценарного підходу побудовано сценарії розробки та вибору альтернативних рішень за видами інструментальних стратегій управління персоналом на двох рівнях: на першому – А-сценарію (абстрактного) – для загального уявлення про реалізацію процесу; на другому – С-сценарію (структурного) – для детального його опису. Такий підхід, на відміну від існуючих, дозволяє отримати декілька варіантів розвитку майбутнього автотранспортного підприємства та деталізувати кожний з етапів процесу розробки та вибору альтернативних рішень за видами інструментальних стратегій управління персоналом.

Запропоновані методичні положення розробки та вибору альтернативних рішень за видами інструментальних стратегій управління персоналом автотранспортного підприємства можуть застосовуватися для вироблення ефективних стратегій управління персоналом будь-яких підприємств, що забезпечить підвищення результативності їх роботи.

Ключові слова: сценарний підхід, стратегія управління персоналом, альтернативні рішення.

КРИВОРУЧКО О. М., докт. екон. наук; ВОДОЛАЖСЬКА Т. О., асистент,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
07_03.pdf472 K
Випуск 23

Колонка Контенту