Ви тут

Випуск 27

06/16/17 14:19

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: ПИПЕНКО І.С., канд. екон. наук

УДК 658.011.12

C. 15-29.

Розглянуто теоретичні положення щодо встановлення суб’єкта під час управління потенціалом підприємства. Основною метою статті є обґрунтування складу системи управління потенціалом підприємства згідно з конструктивно-кібернетичним підходом. Розроблено систему управління потенціалом підприємства на підставі виділення цілеспрямованого контура, що організований у цикли: розширений та елементарні, в рамках яких відокремлені вирішальні, перетворювальні та інформаційно-контрольні блоки. Запропонована система управління містить обґрунтований склад управлінських робіт, необхідних для створення, реалізації та використання потенціалу підприємства. Сформована система управління має цільовий циклічний характер, дозволяє своєчасно адаптуватися до змін стану потенціалу підприємства, рівня використання кожного складового елемента, оперативно застосовувати отриману інформацію в керуючій підсистемі.

Ключові слова: потенціал, ресурси, зусилля, елементи, процес, управління, об’єкт управління, суб’єкт управління, система.

ПИПЕНКО І.С., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
2.pdf218 K
Випуск 27

Колонка Контенту