Ви тут

Випуск 21

04/27/14 00:52

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА»

Автор: ФЕДОРОВА В.О., канд. екон. наук

УДК 339.138

С. 26-40.

Запропоновано наступний зміст поняття «імідж підприємства»: ціле­спрямовано формований у свідомості різних цільових груп (суб’єктів безпосереднього оточення і працівників) образ підприємства на основі використання елементів комплексу маркетингу для досягнення поставлених цілей за рахунок забезпечення прихильності до нього представників даних груп. На відміну від існуючих, в запропонованому змісті уточнено джерело формування іміджу, суб’єктів його сприйняття, інструмент, а також мету формування іміджу.

Ключові слова: імідж підприємства, цілеспрямовано формований образ, суб’єкти безпосереднього оточення, працівники підприємства, елементи комплексу маркетингу.

ФЕДОРОВА В.О., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
03.pdf5.8 M
Випуск 21

Колонка Контенту