Ви тут

Випуск 21

04/27/14 00:54

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»

Автор: СТОГУЛ О.І., канд. екон. наук

УДК 658.5

C. 41-53

Розглянуто, уточнено і доповнено поняття «економічний механізм розвитку підприємства» на основі аналізу досліджуваного поняття. Під даним поняттям пропонується розуміти цілісну систему економічних методів, способів і важелів, які реалізують дію управлінської системи на керовану з метою переходу останньої в новий, більш якісний стан, в результаті чого підвищується ефективність функціонування підприємства.

Ключові слова: механізм, господарський механізм, економічний механізм, організаційно-економічний механізм, забезпечення розвитку підприємства.

СТОГУЛ О.І., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
04.pdf6.0 M
Випуск 21

Колонка Контенту