Ви тут

Випуск 24

05/30/17 11:17

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (КСВ)»

Автор: Левченко О.П., канд. екон. наук

УДК 005.35:658.014.1

С. 39-54.

У статті проаналізовано розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності в історичному аспекті. Визначено місце концепції КСВ серед інших концепцій відносин бізнесу і суспільства. Розглянуто сучасні підходи до трактування поняття КСВ, їх переваги та недоліки. Досліджено сутність поняття корпоративної соціальної відповідальності через тлумачення кожної з її складових. Проаналізовано фактори, що спонукають організації до формування КСВ. Запропоновано власне визначення поняття «корпоративна соціальна відповідальність», яке у порівнянні з іншими визначеннями уточнює об’єкт та суб’єкт КСВ, її мету та очікуваний результат. Результат дослідження можна використовувати як фундамент для подальшого розвитку теорії та практики КСВ організації.

Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, соціальне середовище.

Левченко О.П., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
24_3.pdf199 K
Випуск 24

Колонка Контенту