Ви тут

Випуск 21

04/27/14 01:05

СУТНІСТЬ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ

Автор: В.Г. Шинкаренко, докт. екон. наук; І.М. Ананко, канд. екон. наук

УДК 658:656.13.033

C. 154-162.

Цінність у дослідженнях більшості вчених ототожнюється з певними характеристиками, якими має володіти пропонована послуга для задоволення вимог споживачів, що надає деяке однобічне тлумачення даного поняття з позицій виробників, не враховуючи при цьому змісту, який у нього вкладають споживачі. У статті під споживчою цінністю автотранспортної послуги запропоновано розуміти благо, що полягає у зміні місця розташування вантажу чи пасажира та вимірюється величиною витрат, понесених споживачем для її отримання та користування нею, а також тривалістю відчуття ним задоволеності.

Ключові слова: автотранспортна послуга, споживча цінність, благо, витрати споживачів, задоволеність.

В.Г. Шинкаренко, докт. екон. наук; І.М. Ананко, канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
13.pdf3.9 M
Випуск 21

Колонка Контенту