Ви тут

Випуск 25

06/16/17 18:06

СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: ФЕДОРОВА В.О., канд. екон. наук

УДК 339.138

C. 67-76.

На основі використання системного аналізу, теоретичних узагальнень виділено загальні ознаки, властиві різним видам стратегічної гнучкості. Виходячи з цього уточнено сутність поняття «стратегічна гнучкість», під якою запропоновано розуміти здатність підприємства максимізувати прибуток або мінімізувати втрати (збитки) під час впливу непрогнозованих факторів зовнішнього середовища за рахунок властивостей набору окремих видів бізнесу. Новизна даного визначення полягає в поданні стратегічної гнучкості як здатності максимізувати прибуток або мінімізувати втрати (збитки), уточненні умови прояву гнучкості – вплив непрогнозованих факторів зовнішнього середовища, а також джерела її досягнення – властивостей набору окремих видів бізнесу.

Ключові слова: стратегічна гнучкість підприємства, спроможність, непрогнозовані фактори зовнішнього середовища, властивості набору окремих видів бізнесу.

ФЕДОРОВА В.О., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
5.pdf159 K
Випуск 25

Колонка Контенту