Ви тут

Випуск 21

04/27/14 01:06

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ПОТЕНЦІАЛУ АТП

Автор: І.С. Пипенко, канд. екон. наук

УДК 658.011.12

C. 162-170.

Уточнено елементний склад потенціалу автотранспортного підприємства за системою ознак: залежно від здатності підприємства здійснювати пошук/перерозподіл зусиль використання ресурсів, області їх виникнення та сфери застосування; обґрунтовано сукупність зв’язків між елементами потенціалу, їх сутнісну характеристику для підприємства автомобільного транспорту.

Ключові слова: потенціал, ресурси, зусилля, елементи, склад, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище.

І.С. Пипенко, канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
14.pdf3.9 M
Випуск 21

Колонка Контенту