Ви тут

Випуск 21

04/27/14 00:55

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Ачкасова Л.М., канд. екон. наук

УДК 330.322.05

C. 53-61

Запропоновано удосконалену методику оцінки фінансового стану підприємства за допомогою матричного моделювання. Методика передбачає побудову матриць, що характеризують окремі аспекти фінансового стану: ліквідність та платоспроможність, рентабельність, фінансову стійкість, ділову активність та майновий стан підприємства. Також обґрунтовано підхід до визначення інтегральної оцінки фінансового стану на підставі результатів розрахунку матриць.

Ключові слова: матричне моделювання, фінансовий стан, ліквідність, рентабельність, фінансова стійкість, ділова активність, майновий стан підприємства.

Ачкасова Л.М., канд. екон. наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Файли:
05.pdf3.2 M
Випуск 21

Колонка Контенту